PL EN UA
smak polskiej tradycji facebook

Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Smak Polskiej Tradycji sp. z o. o. z siedzibą w Brwinowie, przy ul. Piłsudskiego 23A, 05-840 Brwinów NIP: 5342100693, REGON: 01626488000000
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić na dwa sposoby: napisz do nas wiadomość e-mail na adres: info@smakpolskiejtradycji.pl; prześlij list na adres: Smak Polskiej Tradycji sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 23A, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie
  • spersonalizowanej oferty na korzystanie z naszych usług, a następnie wykonywanie zawartej z Tobą umowy, jeśli zdecydujesz się zostać naszym klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przepisów prawa dla celów rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. cele marketingowe jako uzasadniony interes administratora danych osobowych;
  • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania Twoich danych oraz pełnienia swoich funkcji ustawowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie Administratora na podstawie stosownych umów realizując zadania związane informatyzacją, obsługa prawną pocztową, księgową, dostawczą bądź kurierską, bankową itp).
 • Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo lub poprzez współpracę z serwisami zewnętrznymi (Google, Facebook) które mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookies.
 • Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres niezbędny do archiwizacji oraz w celu rozliczeń podatkowych
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
  • Ograniczenie przetwarzania danych
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]